Buitengewone G-spelen op 19 augustus 2020

Buitengewone G-spelen op 19 augustus 2020

Op woensdag 19 augustus vond de 2e editie van de buitengewone G-spelen plaats op de vernieuwde atletiekpiste.
Een aantal van onze atleten die er vorige keer bij waren konden niet meedoen omwille van gezondheidsredenen.
Maar...hoe groot was onze vreugde toen we bij de ingeschrevenen onze burgemeester Inge met haar man Luk en 
zoon Briek zagen staan. En wij kregen ook het aangenaam bezoek van onze druivenambassadrice Greet die op
het einde van de spelen de medailles heeft overhandigd en aan de beste van iedere ploeg een badhanddoek van
de gemeente Overijse.

Er waren 4 ploegen van 3 voorzien, maar door de afwezigheden werden sommige ploegen herleid tot 2.
Klik hier voor de ploegen en hun uitslag.
en 
Klik hier voor een korte video met geluid